Yrittäjäesittely Keskisuomalaisessa 1.7.2015

Tervetuloa sivuilleni! Olen Maarit Kiiskinen, 38-vuotias suomalais-saksalainen yrittäjä ja markkinoinnin ammattilainen. Kesäisin Ruusulan tilan emäntä, talvisin toimin markkinoinnin asiantuntijatehtävissä pk-sektorilla sekä suoritan kauppatieteiden jatko-opintoja Suomessa ja Sveitsissä. Erityisen ylpeä olen siitä, että työllistämme Ruusulassa kesäisin noin 30-60 paikallista nuorta myyntiin, asiakaspalveluun ja marjanpoimintaan. Ruusulassa kehitetyssä mallissa nuoret pyörittävät tilan sesonkia oma-aloitteisesti aina poiminnasta johtotehtäviin. Tavoitteeni on laajentaa mallin toteutusta valtakunnallisesti yhteistyössä kumappaneiden kanssa. Ruusulan toimintaan tutustut tarkemmin tästä.

Suomen on jatkossa hyödynnettävä olemassa oleva kaupallinen potentiaali täysimääräisesti. On osattava kaupallistaa innovaatiot, joiden kehittämisessä olemme maailman huippuja. Yritysten kaupalliset työkalut ja polut maakunnista maailmalle on oltava kunnossa.

Seuraavaksi politiikasta. Suomen valtion menestys perustuu jatkossakin vahvaan ja kehittyvään talouteen. Suomalaista osaamista ja teknologiaa kaivataan ratkaisemaan aikamme globaaleja haasteita esimerkiksi ilmastoon, jätteisiin ja vesienkäsittelyyn liittyen. Myös koulutusviennissä on valtava kasvupotentiaali. Suomen on jatkossa hyödynnettävä olemassa oleva kaupallinen potentiaali täysimääräisesti. On osattava kaupallistaa innovaatiot, joiden kehittämisessä olemme maailman huippuja. Yritysten kaupalliset työkalut ja polut maakunnista maailmalle on oltava kunnossa. Uskon, että tavoitteeseen päästään yksityisen ja julkisen sektorin saumattomalla ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

Kilpailukykymme ytimessä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin huippuosaaminen. Laadukas koulutus tuottaa huippuosaamista. Tulevaisuuden alojen koulutukseen tulee satsata ja koulutuksen tasoa edelleen nostaa. Koulutus ja huippuosaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessakin.

Suomi tarvitsee terveydenhoitojärjestelmän, joka käsittelee terveyttä nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Jokaisen kansalaisen tulee saada henkilökohtainen terveydenhoitosuunnitelma, joka sisältää yksilölliset ja tutkimuksiin perustuvat suositukset ravintoon, liikuntaan, palautumiseen, ergonomiaan, henkiseen jaksamiseen ja yleiseen terveyteen liittyen. On siirryttävä sairauden hoidosta terveyden ylläpitoon ja sairauksien ehkäisyyn.

Kansan hyvinvointi pohjautuu  kokonaisvaltaisen terveydenhuollon rakenteisiin. Suomi tarvitsee terveydenhoitojärjestelmän, joka käsittelee terveyttä nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Jokaisen kansalaisen tulee saada henkilökohtainen terveydenhoitosuunnitelma, joka sisältää yksilölliset ja tutkimuksiin perustuvat suositukset ravintoon, liikuntaan, palautumiseen, ergonomiaan, henkiseen jaksamiseen ja yleiseen terveyteen liittyen. On siirryttävä sairauden hoidosta terveyden ylläpitoon ja sairauksien ehkäisyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden ja ennaltaehkäisevän työn tulee jatkossa ulottua yhä laajemmin kaikille näille hyvinvoinnin alueille. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ymmärrys tulee sisällyttää yhä tiiviimmin osaksi terveyden ja hyvinvoinnin koulutusta ja käytäntöjä kaikilla tasoilla.

Tasapainon perustan luovat rauha ja demokratia niin perheissä kuin valtioidenkin tasolla. Demokratian kriisi, diktatuurin yleistyminen ympäri maailmaa sekä kansainvälisten korporaatioiden vallan kasvu vaarantavat maailmanjärjestyksen nykyisessä muodossaan. Demokratian puolustamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Kauaskantoiset, älykkäät ja harkitut poliittiset ratkaisut, taitava diplomatia sekä ymmärryksen ja hyväksynnän kansainvälinen kulttuuri ovat tulevaisuuden politiikassa kysyttyjä työkaluja.

Politiikassa minulle on tärkeää laaja ja oikea tilannekuva kotimaassa ja kansainvälisesti, maalaisjärjen käyttö ja kansan palveleminen. Tekijänä haastan monia olemassa olevia rakenteita ja etsin tehokkaita ja käytännönläheisiä ratkaisuja laatikon ulkopuolelta. Yrittäjyydessä käytännön osaajien kuuntelu ja nopeat käytännön kokeilut ovat tuoneet tehokkaimmat ratkaisut. Näitä työkaluja haluan hyödyntää myös politiikassa. Uuden oppiminen on elämäni suola työssä ja vapaa-ajalla. Kriittisyydestäni huolimatta olen pohjimmiltani ikuinen optimisti.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan myös kirjoittamiini artikkeleihin tästä.

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoituksista. Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.