Miksi sodat syttyvät?

Entä jos sotien syttymisen syyt perustuvat lähes aina valheisiin? Tarinoihin, jotka palvelevat harvojen taloudellisia intressejä.

Entä jos sotiin liittyvät ”tosiasiat” eivät olekaan aina niin, kun miltä niiden tiedotusvälineiden kertomana annetaan ymmärtää?

Entä jos sotiin liittyvät ”tosiasiat” eivät olekaan aina niin, kun miltä niiden tiedotusvälineiden kertomana annetaan ymmärtää? Seuraavassa TED puheessaan Economic Hit Man -tittellä USA:n taloudellisissa iskujoukossa työskennellyt John Perkins kertoo työnkuvastaan kyseisessä tehtävässä. Samalla hän pohtii siitä, mitkä olivat tämän laajan järjestelmän pyrkimykset ja sen harjoittaman toiminnan lopputulokset.

Haluan kiinnittää asiaan huomiota, koska Perkinsin mukaan kyseisen järjestelmän lonkerot yltävän myös Eurooppaan. Kysymykseni kuuluukin, mikä on ollut Suomen mahdollinen rooli kyseisen järjestelmän historiassa tai nykypäivänä? Haluaako Eurooppa olla mukana kyseisessä toiminnassa tai tukemassa sen kehitystä? Olemmeko kestävällä pohjalla, jos verojamme käytetään kyseiseen toimintaan? Vaikka Suomen rooli olisi pieni, epäsuora tai sitä ei olisi nähtävissä lainkaan, on laatikkomme ulkopuolelle vilkaiseminen ja nykyisten toimintamallien kyseenalaistaminen toisinaan perusteltua ja silmiäkin avaavaa.

 

 

 

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.