Millä arvoilla maailmaa johdetaan?

Noam Chomsky on juutalainen aikakautemme johtava poliittinen intellektuelli ja MIT:n Emeritus Professori. Chomskyn kannanotot ja kirjalliset teokset ovat koskeneet vuosikymmenten ajan teemoja kuten sota, politiikka ja massamediat.

Chomskyn dokumentti Requiem For The Amercan Dream (2015) sekä hänen esiintyminen vuoden 2018 Heidelberg Symposiumissa Saksassa summaavat demokratian lähihistoriaa ja nykytilaa. Nämä esitykset selittävät tapaa, jolla massoja on johdettu kautta aikojen. Chomsky huomauttaa taloudellisen vallan äärimmäistä keskittymistä harvojen käsiin sekä taloudellisten instituutioiden, kuten esimerkiksi pankkien, räjähdysmäistä voitto-osuuksien kasvusta viimeisten vuosikymmenten aikana. Chomskyn kannanotot luovan syvällisen käsityksen poliittisiin, sotilaallisiin ja taloudellisiin valtamekanismeihin historiassa ja nykypäivänä.

Requiem For The Amercan Dream -dokumentissa Chomsky selittää kymmenen tekijää, jotka johtavat äärimmäiseen varallisuuden kasaantumiseen yhteiskunnassa, kuten tällä hetkellä Chomskyn esittämien lukujen valossa on tapahtumassa. Nämä kymmenen tekijää ovat:

  1. Demokrattisen vallan vähentäminen
  2. Ideologian uudellen muokkaaminen
  3. Talouden rakenteen uudistaminen
  4. Vastuunkannon siirto ja uudlleen ohjaus
  5. Hyökkäys solidaarisuutta vastaan
  6. Päätöksenteon johtaminen
  7. Vaalien suunnittelu
  8. Alamaisten pitäminen linjassa
  9. Suostumuksen synnyttäminen
  10. Kansan syrjäyttäminen

Erityisen mielenkiintoisia Chomskyn kannanotot ovat Suomen kannalta siksi, että elämme globaalissa talousjärjestelmässä, jossa syy-seuraus suhteet ovat vahvasti linkittyneet. Amerikan ja Euroopan tilanne vaikuttaa välittömästi Suomeen. Nämä vaikutukset koimme Suomessa kouriintuntuvasti esimerkiksi vuoden 2008 talouskriisin aikana. Henkilökohtaisesti näen varallisuuden kiihtyvän kasautumisen tapahtuvan myös Suomessa. Erityisesti huomioni on keskittyy multikansallisten pääomasijoitusyhtiöiden tapaan ostaa kannattavia ja tuottavia yrityksiä pois kotimaisesta omistuksesta. Tämän kehityksen tietoinen ja hallittu kontrollointi on maamme tulevaisuudelle ensiarvoisen tärkeää. Suomen ja suomalaisten on säilyttävä vauraana ja kehittyvänä kansakuntana, jossa omistuksen tulee olla kannattavaa tänään ja tuleville sukupolville. Suosittelen Chomskyn ajatuksia kaikille, joita kiinnostaa politiikan ja talouden laajempi kuva länsimaissa ja Amerikassa. Toivon, että Chomskyn ajatukset johdattavat meitä pitkäjänteisesti kestävän päätöksentekon tielle yksi ajatus, teko ja ääni kerralaan.

 

 

Chomskyn esiintyminen Heidelbergissä löytyy alta samoin, kun yhteenvetoni esityksen ydinkohdista videon jälkeen.

 

 

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.