Nuorille työtä ja vastuuta

Suomessa on vuosittain useita kymmeniä tuhansia nuoria vailla kesätöitä. Samalla maahamme tulee useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia sesonkityöntekijöitä sadonkorjuuseen. Alkutuotannossa ja erityisesti mansikan erikoisviljelyssä on käsitys, että suomalaiset nuoret eivät sovellu tai motivoidu suorittavaan ja fyysisesti raskaaseen työhön. Perustuuko ajattelumme faktoihin? Onko ajattelumme kestävällä pohjalla?

Kyseenalaistin käsityksen vuonna 2015 ja päätin kokeilla käytännössä mikä on faktaa ja mikä fiktiota. Kesällä 2016 aloitimme Ruusulan tilalla nuorten työllistämishankkeen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Ensimmäisen kesän jälkeen voin todeta, että minulla oli ilo ja suuri kunnia työskennellä noin kuudenkymmenen taitavan ja inspiroituneen suomalaisen nuoren kanssa. Olen ylpeä sydämestä ja sitoumuksesta, jolla nuoret Vilma, Heta, Kirsi, Sini, Julia ja Mari, vain muutamia mainitakseni, sitouivat Ruusulan asiakkaiden palvelemiseen ja yrityksen kehittämiseen. Kokemukseni muutti täysin käsitykseni nuorten työllistämisestä maalle. Jatkossa Ruusula työllistää yhä enemmän suomalaisia nuoria. Kesällä 2017 kunnianhimoinen tavoitteemme on, että nuoret pyörittävät itse tilaa poiminnasta pakkaamiseen, myyntiin ja asiakaspalveluun. Olen vakuuttunut, että onnistumme yhdessä.

Uudistuksia ja muutoksia ei tehdä yksin, joten on nöyrien kiitosten aika. Kiitän lämpimästi Jyväskylän kaupunkia, Laukaan kuntaa, MTK:ta, Ely-keskusta sekä eduskunnan ensimmäistä varapuhemiestä Mauri Pekkarista avusta ja yhteistyöstä nuorten työllistämisen mahdollistamisessa. On ollut ilo työskennellä taitavien ja osaavien ihmisten kanssa, jotka haluavat edistää yhteiskunnan tervettä rakennetta ja kehitystä.

Näiden ajatusten siivittämänä haastan suomalaiset yrittäjät ja alkutuotannon ammattilaiset kyseenalaistamaan omia uskomuksiaan nuorten työllistämisestä ja miettimään uusia näkökulmia ja ratkaisuja. On tärkeä antaa nuorille mahdollisuus vastuun kantamiseen ja työssä oppimiseen mahdollisimman aikaisin. Myös nuorten oma-aloitteisuudella ja asenteella on suuri merkitys onnistumisen rakentamisessa, joten haastan myös nuoret kertomaan toiveita ja ideoita sekä jakamaan kehittävää palautetta kokemuksista. Yhteistyöllä muutamme vanhentuneita uskomuksia ja rakenteita.

Ruusulan tilaan tutustut osoitteessa Ruusula.com

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.