Miten ruoka vaikuttaa terveyteen?

Jokaisella suupalalla, jonka syöt on valtava mahdollisuus edistää terveyttä tai edesauttaa sairauksien syntymistä.
– Mark Hayman, MD
Seuraava artikkeli käsittelee ruoan ja terveyden liittoa yksilön – ja kansakuntien – hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin merkittävänä rakentajana. Kuten lääketieteen tohtori ja ravintoasiantuntija Mark Hayman toteaa kirjassaan Food – What the Heck Should I Eat: ”Jokaisella suupalalla, jonka syöt on valtava mahdollisuus edistää terveyttä tai edesauttaa sairauksien syntymistä”(Hayman 2018, 6).

Olen poiminut seuraavaan artikkeliin maailman johtavien ravintoasiantuntijoiden näkemyksiä ruoan ja terveyden liitosta. Olen valinnut kolme esitystä, jossa katsotaan ruoan ja terveyden syy-seuraus suhdetta yksilön, ruokateollisuuden, lainsäädännön, talouden ja yhteiskunnan näkökulmista.

Asantuntijoiksi tähän artikkeliin olen valinnut ansioituneen kardiologi Aseem Malhotran Englannista, lääketieteen tohtorin ja pitkän linjan ravintoasiantuntija Mark Haymanin USA:sta sekä kotimaisen Hintsa Performance yhtiön englantilaisen ravintoneuvoja Helene Patounasin. Tällä artikkelilla haluan nostaa keskustelunaiheeksi ruoan roolin yhteiskunnassa ongelmien ja ratkaisujen lähteenä. Haluan myös herättää yhteiskunnallista keskustelua siitä, millaisia uudistuksia suomalainen terveysjärjestelmä tarvitsee ruokaan liittyen.

 

Kardiologi Aseem Malhotra, Euroopan komissio

Kardiologi Aseem Malhotra astui Euroopan komission eteen yhdessä Englannin ja maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa elokuussa 2018. Asiantuntijaryhmä nosti esiin huolensa ruokaperäisten elämäntapasairauksien tilasta Euroopassa. Aseem Malhotra toivoi Euroopan komissiolta toimepiteitä aikamme ruokasuosituksien korjaamiseksi uusimpien tutkimustietojen mukaiseksi sekä poliitikoilta toimenpiteitä terveydenhoitojärjestelmän ja lainsäädännön uudistamiseksi. Esityksestä käy myös ilmi se, että ruokateollisuudella on merkittävä rooli elämäntapasairauksien aiheuttajana ja teollisuuden toimintaa tulee jatkossa ohjata lainsäädännöllä, jotta ongelmia kyetään ratkaisemaan. Aseem huomautti, että järjestelmässämme ovat vallalla mm. seuraavat epäkohdat, joita hän avasi tarkemmin esityksessään:

  • Johdatteleva tutkimuksien rahoitus
  • Vääristellyt julkaisut lääketieteellisissä artikkeleissa
  • Vääristellyt potilaspamfletit
  • Median puolueellinen uutisointi
  • Taloudelliset intressiristiriidat
  • Lääkäreiden puutteellinen osaaminen puolueettoman tutkimustiedon tulkinnassa.

 

 

Lääketieteen tohtori Mark Hayman

Mark Hayman varoittaa valtioita siitä, että nykymenolla veroeurot eivät jatkossa riitä elämäntapasairuksista johtuvien kustannusten kattamiseen. Näin tapahtuu, mikäli ruokaan liittyviä epäkohtia ei kyetä muuttamaan. Ruoalla on valtava kansanterveydellinen vaikutus, joka tulisi ottaa vakavasti. Muutoksen tekeminen vaatii poliitikoilta radikaaleja toimenpiteitä: Teollisuuden toiminnan ohjausta, koulutuksen kehittämistä sekä terveydenhuollon toimintamallien muuttamista.

Mark Hayman muistuttaa kirjassaan Food – What the Heck Should I Eat, että ruoka vaikuttaa mm. terveyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, kansantalouteen, luontoon, luonnon tasapainoon ja saasteisiin. Prosessoitu ruokateollisuus edesauttaa monien ruokaperäisten ongelmien syntyä ravinneköyhien ja kaloririkkaaiden elintarvikkeiden myynnillä.

 

 

Helen Patounas, Hintsa Performance

Ravintoneuvoja Helene Patounas kertoo alla olevalla videolla Hintsa Performance yhtiön näkemyksiä ruoan vaikutuksesta terveyteen. Pantounas suunnittelee maailman johtavien huippu-urheilijoiden ja ansioituneiden yritysjohtajien ravinto-ohjelmia olosuhteisiin, joissa elimistön suorituskyvyllä on ratkaiseva vaikutus menestyksen rakentamisessa.Helen kiinnittää huomiomme mm. epäpuhtaiden tai sopimattomien ruoka-aineiden tulehduksia ja sairauksia aiheuttaviin vaikutuksiin. Hän nostaa esiin myös sen, miten arjen pienillä valinnoilla ruokaan liittyen pystytään usein saavuttamaan suuria vaikutuksia terveyden edistämisessä.

 

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoituksista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.