Sahra Wagenknecht – suoraa puhetta Bundestagissa

Erityisesti kannatan Sahran ajatusta siitä, että poliittisessa päätöksenteossa ihmisten hyvinvoinnin tulee olla päätöksenteon keskiössä, yritysten voitontavoittelun sijaan. Sairaaloiden ja hoivayhtiöiden ei tule ensisijaisesti olla voitontavoittelun foorumeita. Tuen myös ajatusta siitä, että tarvitsemme politiikkaa, joka tukee ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä suurten multikansallisten yhtiöiden sijaan. Sahra Wagenknecht (49) on saksalainen vasemmistopoliitikko, jonka tapa ajatella on suoruudessaan huomiota herättävää. Meille suomalaisille Sahran näkökulmissa on viittauksia myös Suomessa ajankohtaisiin aiheisiin, kuten terveyden ja hoivan ulkoistuksiin ja valinnanvapauteen.

Erityisesti kannatan Sahran ajatusta siitä, että poliittisessa päätöksenteossa ihmisten hyvinvoinnin tulee olla päätöksenteon keskiössä, yritysten voitontavoittelun sijaan. Sairaaloiden ja hoivayhtiöiden ei tule ensisijaisesti olla voitontavoittelun foorumeita. Tuen myös ajatusta siitä, että tarvitsemme politiikkaa, joka tukee ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä suurten multikansallisten yhtiöiden sijaan. Euroopan oman rahajärjestelmän tarpeellisuutta tulee harkita. Pankit ja multikansalliset yhtiöt on saatava verovastuuseen ja spekulaatiotalous on erotettava reaalitaloudesta. Sodankäynnin todellisia syitä ja tarpeellisuutta on hyvä kyseenalaistaa ja kansainvälisten sopimuksien noudattamisesta on edellytettävä kaikilta.

Niille, joilla saksa luistaa sujuvasti on Sahra Wagenknechtin puhe katsottavissa alla olevasta videolinkistä. Niille joilla ei, olen koonnut videon alle yhteenvedon puheen pääkohdista.

 

 

Sahra puhuu Bundestagissa 21.11.2018 julkaistulla videolla seuraavista teemoista:

 • Saksassa kaivataan politiikkaa, joka toimii matala- ja korkeasuhdanteissa, samoin kun Suomessa.
 • Ihmisten terveys tulee olla keskiössä ja voitontavoittelua tärkeämpää, poliittisen ohjauksen tulee tukea terveyden olemista keskipisteessä.
 • Transaktioiden verotusta arvopaperikaupassa tulee tarkastella uudelleen, arvopaperikaupan verovapaus ei ole perusteltua.
 • Nyt pankit spekuloivat tavallisen ihmisen rahalla, investointipankit ja säästöpankit tulee erottaa toisistaan, jotta keinottelusta aiheutuvat menetykset kohdistuvat sepekulaattoreihin itseensä ei tavallisiin ihmisiin.
 • Digitalisaatio on aikakautemme avainteknologia ja se on käytännössä viiden amerkkalaisen monopoliyhtiön käsissä Silicone Valleyssä.
  • Yhtiöt ovat luoneet kontrollikapitalismin jollaisesta Orwell 1984 pahimmatkin pelot ovat kaukana.
  • Yhtiöt ovat lunastaneet itselleen oikeuden hallita ihmisten henkilökohtaista tietoa haluamallaan tavalla.
  • Kilpailu ei toimi tällä sektorilla ja asia tarvitsee yhteiseurooppalaisen muutoksen.
 • Suunniteltu tuotteiden hajoaminen (planned obsollecence) on aikakautemme kirous. Yritykset tekevät tuotteita, jotka hajoavat suunnitellusti, nopeasti ja tavalla, jota on mahdotonta korjata. Kyseistä toiminta harjoitetaan ilmastonmuutoksen ja jäteongelman aikakaudella.
 • Tarvitsemme politiikkaa, joka tukee pieniä innovatiivisiä yrityksiä sen sijaan, että tuemme multikansallisia pörssiyhtiöitä.
 • BMW:n perhe Quand lahjoitti CDU puolueelle 700 000 euroa ja sopi näin dieselmyönteisen politiikan toteuttamisesta, ketään ole tuomittu lahjonnasta.
 • Eurooppa tarvitsee oman rahapolitiikan, joka ei ole Trumpin sanelemaa.
 • Sodat eivät vain synny, kyse on niiden maiden luonnonvarojen riistämisestä, jotka sodan kohteeksi joutuvat. Kun olemme rehellisiä tähän kysymykseen on olemassa poliittinen ratkaisu. Se on nostettava pöydälle.
 • Saksassa on sijoitettu mieluumin 5-7 miljardia euroa sotakalustoon sen sijaan, että laitetaan rahat nuorten koulutukseen tai vanhustenhoitoon.
 • Saksassa sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa. On syntynyt joukko, joka hyötyy talouskasvusta ja ne jotka eivät. On olemassa tavallinen kansa ja 10 000 ihmisen ydinjoukko, joilla on omat oikeudet ilman rikosoikeudellisia tai taloudellisia seuraamuksia.
 • Saksassa pankkiirit huijasivat, kun ex nimisissä arvopaperikaupoissa 32 miljardia veroja eikä ketään ole syytetty eikä kukaan istu vankilassa.
 • Kaukana ei ole tilanne, jossa lobbarit ja konsultit kirjoittavat lait. Tämä tapahtuu sillä välin, kun poliitikot keskittyvät seuraavan kampanjan rahoittamiseen ja lakien allekirjoittamiseen.
 • Ihmisten asuminen on vaarantunut kalliiden asumiskustannuksien seurauksena. Asunnoista on tullut spekulaation ja sijoituskeinottelun kohteita.
 • Politiikka, jossa yksityinen ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä (eli valtio maksaa ja yksityinen laskuttaa riskittömästi ylisuurilla voitoilla) on todettu historiassa lähes aina kalliimmaksi kuin se, että julkinen tuottaa palvelut itse.
 • Sairaalat eivät ole voitontavoittelun kohteita. Katteet eivät voi olla terveyttä tärkeämpiä, ne eivät ole aseteltavissa vastakkain.


Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.