Virkistysalueet lisäävät alueellista vetovoimaa

Laukaa, Keski-Suomi ja Keitele-Päijänne kanava ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen kaunista vesistöaluetta. Vesistöjen runsaus ja monimuotoisuus luovat loistavan pohjan virkistykselle Laukaassa.

Laukaa sijoittuu merkittävän vesireitin varrelle. Vesireitti jakautuu Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueille ja sitä on kutsuttu tärkeäksi osaksi suomalaista kansallismaisemaa. Reitti on sekä suojelu-että virkistyskäyttöarvoltaan merkittävä. Se kuuluu muun muassa koskiensuojelualueilla suojeltuihin vesiin ja erityistä suojelua vaativiin vesistöihin. Keitele-Päijänne kanavan sulut mahdollistavat joustavan liikkumisen vesistöstä toiseen.

Laukaan alueella on lukuisia luontoarvoiltaan ainutlaatuisia kohteita, jotka saavuttaa vaivattomasti veneellä: Simunankoski, Sahijoki, Saraakallio, Kirkkoniemi, Kuusankoski, Tarvaalankoski, Luulunsaari sekä Kuusisaaren virkistysalue. Myös laadukaita palveluita on helposti veneellä saavutettavissa muiden muassa Varjolassa ja Laukaan satamassa.

Vuonteen sillan korottaminen mahdollistaa yksityisen ja kaupallisen veneliikenteen vapaan liikkumisen koko Laukaan vesistöalueella. Tämä lisää Laukaan virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia entisestään.

Haastan kuntalaiset, matkailutoimijat ja päättäjät miettimään, miten Laukaan virkistysalueita, luontokohteita sekä matkailu- ja virkistyspalveluita kehitetään kestävästi vetovoimaiseksi, laadukkaaksi sekä kaupallistetaan taitavasti.

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.